Účetnictví

Naše společnost poskytuje účetní služby a zpracování dokladů. Naše praxe je více než 17 let.

Účetnictví
Zpracování a vedení účetnictví
Kompletní zpracování a vedení účetnictví
Kontrola a zaúčtování dokladů
Vedení a sledování pohledávek a závazků
Vedení evidence majetku
Vedení skladové evidence
Vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
Zpracování přiznání k DPH
Zpracování účetní uzávěrky – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha
Roční účetní závěrka
Výkaz CASH-FLOW
Příprava účetnictví k auditu
Zastupování společnosti při auditu
Výkaznictví dle požadavků a potřeb klienta
Daňová evidence
Vedení daňové evidence
Kompletní vedení daňové evidence
Vedení peněžního deníku příjmů a výdajů
Vedení pokladní knihy
Vedení  dlouhodobého majetku
Vedení knihy pohledávek a závazků
Zpracování účetní závěrky
Vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
Zpracování přiznání DPH
Roční účetní závěrka
Zpracování přiznání
Výkaznictví dle požadavků a potřeb klienta
Mzdová agenda
Zpracování mzdové agendy
Kompletní zpracování mezd a personální agendy
Podklady pro nástup a výstup zaměstnanců
Měsíční výpočet mezd, odvodů pojistného a záloh na daň z příjmů
Vedení mzdových listů
Vedení evidence zaměstnanců
Měsíční výplatní listiny zaměstnanců
Sestavení a zpracování přehledů na ZP a OSSZ
Vystavení příkazů k úhradě
Evidenční listy
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
Ostatní činnosti přímo související s vedením mzdové a personální agendy
Seznam služeb
Komplexní účetní a daňový servis
Optimalizace daňových povinností
Program daňových úlev
Zpracování účetního a daňového odpisového plánu
Metodika vedení účetnictví
Nastavení pravidel a vypracování směrnic
Zpracování postupů účtování
Rekonstrukce účetnictví
Příprava k auditu,  spolupráce s auditorskou firmou
Zastupování společnosti při auditu
Příprava podkladů ke kontrolám
Zastupování při jednání s úřady
Výstupy z účetnictví podle požadavků a potřeb klienta

Zpracováváme daňová přiznání k:
Dani z příjmů právnických osob
Dani z příjmů fyzických osob
Dani z přidané hodnoty, souhrnné hlášení
Silniční dani
Dani z příjmů vybíraných  srážkou

Ostatní služby:
Zpracování podkladů pro žádost o úvěr nebo půjčku
Zpracování statistických výkazů pro ČSÚ
Zpracování vnitropodnikových směrnic
Rekonstrukce účetnictví

Ceník:
Cena je stanovena individuálně dle vzájemné dohody v návaznosti na celkovém rozsahu, náročnosti a Vašich dalších požadavků.
Neváhejte nás kontaktovat. Těšíme se na Vaše telefony a emaily.